شماره تماس: ۰۴۵۳۳۷۲۸۸۴۴


آدرس الکترونیکی: shahrkhan.ir@gmail.com

آدرس تلگرام: sharkhan_ir@

آدرس: اردبیل- مابین چهارراه حافظ و ایستگاه سرعین- اول خیابان آذربایجان- کدپستی ۵۶۱۵۷۶۶۲۱۰