تاریخ: ۱۵:۳۸ :: ۱۳۹۶/۰۳/۲۹
پایگاه خبری تحلیلی ” شهرخوان” به عنوان اولین پایگاه خبری تحلیلی درحوزه مدیریت شهری مسائل گوناگون و دغدغه مردم را بررسی و تا حل آن پیگیری می کند.

با ما در شهر همراه باشید…

صاحب امتیاز: شرکت آریتان رسانه

سردبیر: نسرین آذرکیش