شهردار اردبیل گفت: تاکسیداران در اردبیل با مشکلات متعددی از جمله عدم تامین منابع مالی برای نوسازی ناوگان خود مواجه هستند که در این میان پیش قدمی بانک‌ها برای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی ضروری و مهم به نظر می‌رسد.

به گزارش شهرخوان، ارتقای ناوگان حمل و نقل عمومی نیازمند حمایت‌های فرابخشی است

شهردار اردبیل گفت: ارتقای ناوگان حمل و نقل عمومی نیازمند حمایت‌های فرابخشی است چرا که شهرداری‌ها با تنگناهای مالی متعددی روبرو هستند.

به گزاحمید لطف‌اللهیان در سی و ششمین مجمع عمومی عادی سالیانه تاکسیرانی‌های شهری کشور در فرهنگسرای بانوان اردبیل اظهار کرد: ما از نزدیک مشکلات و مسایل رانندگان شهری را درک می‌کنیم اما بر این باوریم اگر همت و تلاش این رانندگان در سطح شهر نباشد ما با مشکلات کلانی در حمل و نقل عمومی و ترافیک در سطح شهر مواجه خواهیم بود.

مشکلات متعدد تاکسیداران اردبیل

وی با تاکید بر اینکه رعایت شان و احترام رانندگان تاکسی و تاکسیداران برای ما مهمترین مقوله است، خاطرنشان کرد: تاکسیداران در اردبیل با مشکلات متعددی از جمله عدم تامین منابع مالی برای نوسازی ناوگان خود مواجه هستند که در این میان پیش قدمی بانک‌ها برای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی ضروری و مهم به نظر می‌رسد.

تاکسی

شهردار اردبیل تورم در بازار خودرو و تامین نیازهای اولیه تاکسی‌ها از جمله لاستیک را یادآور شد و بیان کرد: ما در ماه‌های اخیر شاهد بروز این مشکلات در اردبیل بودیم که امیدواریم با توجه به این تنگناهای اقتصادی که گذران زندگی را برای رانندگان تاکسی مشکل کرده است، بانک‌ها با ورود تخصصی نسبت به تسهیل امور رانندگان و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی تلاش مضاعفی را از خود نشان دهند.

ضرورت بانک ها رای برخورداری از تسهیلات داخلی و ارتقای مدیریت شهری

لطف‌اللهیان با اشاره به اینکه ورود بانک‌ها برای برخورداری از تسهیلات داخلی و ارتقای مدیریت شهری لازم و ضروری است، تصریح کرد: ما در شهرداری خدمات متنوعی را به همشهریان ارائه می‌دهیم و انتظار داریم در کنار ۳۰۰ خدمتی که شهروندان از شهرداری دریافت می‌کنند سایر نهادهای تسهیل‌گر نیز در کنار شهرداری بوده و در بهبود عملکرد تاکسیداران سهیم باشند.


اخبار استان اردبیل | حمید لطف اللهیان | شهرداری اردبیل | تاکسی

  پرینت

http://shahrkhan.ir/11328