مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل گفت: حدود ۱۵ شهرک و ناحیه صنعتی دولتی با مساحت هزار و ۲۰۰ هکتار به صورت آماده واگذاری زمین در استان اردبیل هستند.

محمد اهلیبه گزارش شهرخوان، محمد اهلی در نشستی با اصحاب رسانه به مناسبت حمایت از صنایع کوچک که برگزار شد، گفت: سازمان برنامه بودجه براساس اشتغال، صنایع را دسته بندی کرده، به طوری که صنعتی هایی با اشتغال زیر ۵۰ نفر به عنوان صنایع کوچک، بالای ۵۰ تا ۱۰۰ نفر به عنوان صنایع متوسط و اشتغال بالای ۱۰۰ نفر به عنوان صنایع بزرگ تعریف شده است.

سهم اشتغال کل استان در صنعت ۲۵ درصد است

اهلی گفت: در استان اردبیل سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی حدود ۷ درصد است و ترکیب و سهم کل اشتغال استان در حوزه صنعت ۲۵ درصد است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل تصریح کرد: حدود هزار و ۷۰ واحد صنعتی در کل استان دارای پروانه بهره برداری از سازمان صنعت معدن و تجارت است.

اهلی افزود: ۹۵ درصد واحدهای صنعتی،حدود هزارو ۲۰واحد به عنوان صنایع کوچک، ۲.۶ درصد صنایع متوسط حدود ۲۷ واحد صنعتی و ۲.۴ درصد صنایع بزرگ شامل ۲۴ واحد است.

محمد اهلی ادامه داد: حدود ۹۷ درصد واحدهای صنعتی تحت پوشش شرکت شهرک های صنعتی هستند.

۵۵۰ واحد در داخل شهرک ها فعال هستند

وی گفت: در استان اردبیل ۵۵۰ واحد داخل شهرک ها در حال فعالیت و داری پروانه بهره برداری هستند و حدود ۵۱ درصد کل واحدهای صنعتی استان در داخل شهرک و ۵۲۰ واحد که شامل ۴۹ درصد کل واحدهای صنعتی می باشد در خارج از شهرک ها و نواحی صنعتی   مستقر هستند.

اهلی گفت: علاوه بر واحدهای موجود ۳۵۵ طرح صنعتی در حال احداث در شهرک های صنعتی استان مستقر هستند.

وی افزود: حدود ۱۵ شهرک و ناحیه صنعتی دولتی با مساحت هزار و ۲۰۰ هکتار به صورت آماده واگذاری زمین در استان اردبیل هستند، که علاوه بر این شهرک ها ۴ ناحیه صنعتی که شامل مغان، انگوت، هشتجین و خلخال که در مرحله شروع عملیات اجرایی هستند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل گفت: با پیش بینی برنامه ششم توسعه در سطح کشور ۹۸ شهرک ناحیه صنعتی روستایی ایجاد می شود که سهم استان اردبیل با شروع مطالعات و مکان یابی ۱۰ ناحیه صنعتی روستایی  می باشد.در شهرهای مختلف استان عملیات مطالعات و مکان یابی ایجاد شهرک شروع شده است.

۴ شهرک صنعتی غیر دولتی در اردبیل دارای پروانه بهره برداری

اهلی با اشاره به شهرک های صنعتی غیر دولتی گفت: ۴ شهرک صنعتی غیر دولتی در اردبیل دارای پروانه تاسیس است.

محمد اهلی افزود: در کنار ۴ شهرک صنعتی در حال تاسیس، تقاضای  ۸  مورد پروانه تاسیس شهرک صنعتی غیر دولتی است که در مرحله بررسی و استعلام است.

وی گفت: سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی شامل مزایا و امتیازاتی هست که از جمله مهم ترین این مزایا مستثنا بودن از قانون شهرداری ها هست. از دیگر مزایای سرمایه گذاری در شهرک صنعتی واگذاری زمین به صورت نقدی انجام نمی شود.

خبرنگار: مریم حاجی زاده

 

  پرینت

http://shahrkhan.ir/11391