عضو شورای شهر اردبیل گفت: ما انتظار داریم رئیس شورای شهر به نمایندگی از اعضا در اجرای عدالت در تقسیم‌بندی کمیسیون‌ها ورود پیدا می‌کردند تا برخی‌ها رئیس و نائب رئیس چند کمیسیون نمی‌شدند در حالی که تعدادی از اعضا حتی از حضور در یک کمیسیون با آن همه تجربه و تخصص‌ بی‌بهره شدند.

به گزارش شهرخوان، عضو شورای شهر اردبیل در در هفتادوپنجمین جلسه رسمی شورا با اعتراض به ترکیب روسای کمیسیون‌های شورای شهر اردبیل اظهار کرد: به معنای واقعی جناح‌بندی و گروه‌بندی خاص را در شورای شهر و ترکیب و دودستگی آن شاهد هستیم و ما قضاوت در واگذاری مسئولیت‌ها و انجام امور را به مردم واگذار می‌کنیم.

رویا کنعانی سادات خاطرنشان کرد: ما انتظار داریم رئیس شورای شهر به نمایندگی از اعضا در اجرای عدالت در تقسیم‌بندی کمیسیون‌ها ورود پیدا می‌کردند تا برخی‌ها رئیس و نائب رئیس چند کمیسیون نمی‌شدند در حالی که تعدادی از اعضا حتی از حضور در یک کمیسیون با آن همه تجربه و تخصص‌ بی‌بهره شدند.

وی بیان کرد: ما در این شرایط سعی خواهیم کرد تا نظارت‌های خود را قوی کنیم تا در همه حوزه‌ها شفاف‌سازی انجام شده و هیئت رئیسه پاسخگوی عملکرد کمیسیون‌ها باشند.


اعتراض به ترکیب روسای کمیسیون‌های شورای شهر اردبیل

  پرینت

http://shahrkhan.ir/11849