مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل گفت: در حال حاضر شرکت گاز استان اردبیل به بیش از ۴۸۰ هزار مشترک خدمات ارائه می‌دهد.

گاز رسانی

به گزارش شهرخوان، مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل گفت: در حال حاضر شرکت گاز استان اردبیل به بیش از ۴۸۰ هزار مشترک خدمات ارائه می‌دهد.

سردار اسماعیلی در مانور نشتی و قطع گاز در اثر سیل در مشگین‌شهر اظهار داشت: برگزاری مانورهای آمادگی در شرایط اضطراری یکی از رویکردهای شرکت در راستای آمادگی در مقابله با بحران‌های طبیعی است و در شهرستان‌های مختلف اجرا می‌شود.

پدیده سیل از حوادث تهدیدکننده مشگین شهر است

وی افزود: با توجه به تنوع اقلیمی و موقعیت جغرافیایی شهرستان مشگین‌شهر، پدیده سیل از جمله حوادث تهدیدکننده منطقه به شمار می‌رود بدین منظور و با تشکیل چارت سازمانی فرماندهی مدیریت حوادث و سوانح سیستم مدیریت بحران شرکت گاز استان اردبیل مانور نشتی و قطع گاز در اثر سیل در شهرستان مشگین شهر برنامه ریزی و انجام شد.

مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل بیان کرد: این مانور با هدف ارزیابی و چگونگی مواجه شدن و اداره امور حوادث، بررسی این قبیل بحران‌ها، پیشگیری و ایجاد آمادگی در مقابله با بحران در صورت بروز، کاهش آثار مخرب و نیز واکنش مناسب و سریع در برابر آن و هماهنگی بین واحدی انجام گرفت.

اسماعیلی با بیان اینکه در حال حاضر شرکت گاز استان اردبیل به بیش از ۴۸۰ هزار مشترک خدمات ارائه می‌دهد، تصریح کرد: مهمترین دستاوردهای این مانور توسعه و هماهنگی بین بخشی و تعامل تمامی ادارات، شناسایی نقاط ضعف و قوت، آشنایی با مسئولیت هر کدام از افراد و سازمان‌ها و آموزش در راستای آمادگی هر چه بیشتر در مقابل بلایای طبیعی است.

مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل گفت: براساس برنامه‌ریزی های انجام شده و بر مبنای اهداف استراتژیک شرکت برگزاری مانورهای منتظره و غیرمنتظره در سطح استان به منظور ارتقای سطح آمادگی نیروهای درگیر از اهمیت زیادی برخوردار است.

مانور نشتی و قطع گاز در اثر سیل با برنامه ریزی واحد HSE شرکت گاز استان اردبیل و با مشارکت گروه‌های درون و برون سازمانی در شهرستان مشگین‌شهر برگزار شد.

  پرینت

http://shahrkhan.ir/12552