سحر قریشی متولد ۶ دی ۱۳۶۶ در تهران، بازیگر است. دیپلمه است، تنها یک برادر بنام سپهر دارد او یک ازدواج رسمی و یک صیغه داشته که هر دو به طلاق انجامیده است.

سحر قریشی

سحر قریشی و برادرش در ایام محرم

  پرینت

http://shahrkhan.ir/12636