بهاره رهنما با انتشار این عکس جدیدش از قیافه جدید خود رونمایی کرد.

قیافه بهاره رهنما

بهاره رهنما با انتشار این عکس نوشت: بچه که بودیم چقدر دنیا ساده بود یا شاید، ما ساده بودیم و دنیا را ساده میدیدیم، باورمان شده بود که گوش ماهی‌های بزرگ در خودشان صدای دریا را دارند، غافل از قوانین علم و فیزیک رویا میبافتیم و دریایی را در صدفی حمل میکردیم و به اشارتی چشم میبستیم و با چسباندن صدف به گوشمان، دریا را به اتاق کوچکمان می‌آوردیم!

اما من گمان میکنم هنوز هم میشود با قوانین کودکی گاهی چشمانمان را ببندیم و با فراموشی قوانین منطقی و علمی این جهان و بزرگسالان تصور کنیم که هنوز هم مهربانی هست، عشق هست، ایمان هست، بعد دوستی خیالی را از پشت پلک هایمان به اتاقمان دعوت کنیم با او جرعه‌ای چای خیالی بنوشیم و بگوییم:

آری تا شقایق هست زندگی باید کرد…

بله گاهی باید خودمان را تیاتر درمانی کنیم و بگذاریم خیالاتمان ما را ببرند به روز‌های خوب رفاقت‌های ساده و بی آلایش قدیم و کودکی… پی نوشت: همیشه سعی کردم جوری رفتار و معاشرت کنم که آدم‌ها برای “بهاره” بودنم بخواهندم نه “بهاره رهنما” بودنم، و این روز‌ها چقدر دلتنگ رفاقت‌های قبل “بهاره رهنما” شدنم هستم و چقدر چند تایی را که از آن جنس دارم قدر میدانم، کاش فراموش نکنیم که ما همه ابتدا انسانیم و بعد صاحب یک شغل و حرفه یا مهارت…

با تشکر از دوست صادق و خوبم خانم دکتر “مهرنوش مکری والا “ و دوستی صادقانه و پاکشون

  پرینت

http://shahrkhan.ir/12645