در عاشورای حسینی مردم دارالارشاد اردبیل غرق در ماتم و عزای سیدالشهدا(ع) بود.

گزارش از بهرام آدشیرین پور

  پرینت

http://shahrkhan.ir/12654