دختر ۲۰ ساله آمریکایی برای رسیدن به شهرت کیم کارداشیان و شباهت به او خودش را به دست جراحان پلاستیک سپرد.

کیم کارداشیان

  پرینت

http://shahrkhan.ir/12662