این فرد با داشتن اندامی عجیب قادر به شکستن سی دی با فشردن سینه و شانه های خود است.

Rammehar Punia دارای بدنی بسیار انعطاف پذیر است. وی ۳۵ سال سن دارد و قادر به شکستن سی دی با فشردن سینه و شانه های خود است.

وی رکوردی در سال ۲۰۱۱ با شکست ۴۱ سی دی در یک دقیقه به نام خود ثبت نموده است.

او به تازگی رکورد شکستن ۶۰ سی دی را در همان زمان شکست. بدلیل بدن فوق العاده انعطاف پذیری که دارد به وی لقب مرد لاستیکی را داده اند.

اندام بدن

 

اندام بدن

اندام بدن

 

  پرینت

http://shahrkhan.ir/12664