معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل گفت: طرح جامع خطرپذیری سیلاب استان توسط شرکت آب منطقه‌ای اردبیل تهیه و تدوین می‌شود.

مسعود امامی یگانه

به گزارش شهرخوان، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل گفت: طرح جامع خطرپذیری سیلاب استان توسط شرکت آب منطقه‌ای اردبیل تهیه و تدوین می‌شود.

مسعود امامی یگانه در جلسه کارگروه تهیه طرح جامع خطرپذیری سیلاب استان اردبیل اظهار داشت: براساس هدفگذاری‌های انجام شده طرح جامع خطرپذیری سیلاب استان توسط شرکت آب منطقه‌ای اردبیل تهیه و تدوین می‌شود.

تهیه نقشه پهنه‌بندی خطر سیل مراکز جمعیتی شهری و روستایی

وی افزود: این طرح در قالب انتخاب مشاور و تهیه نقشه پهنه‌بندی خطر سیل مراکز جمعیتی شهری و روستایی و شهرک‌های صنعتی و تولیدی تهیه خواهد شد و شرکت‌ آبن منطقه‌ای مکلف شده با استفاده از مطالعات قبلی یا در صورت نیاز انجام مطالعات جدید در این زمینه اقدام کند.

لایروبی رودخانه

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل بیان کرد: بر این اساس نقشه پهنه‌بندی خطر سیل مراکز جمعیتی، صنعتی و تولیدی در معرض خطر به همراه طرح‌ها و برنامه‌های کاهش خطرپذیری سیلاب توسط آب منطقه‌ای اردبیل تهیه و تدوین می‌شود.

امامی یگانه با اشاره به همکاری و مشارکت دستگاه‌های مختلف در اجرای این طرح بیان کرد:‌ در این زمینه شهرداری‌ها، اداره کل راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همکاری می‌کنند تا زمینه برای اجرایی شدن این طرح در استان فراهم شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل با بیان اینکه در مطالعه این طرح مراکز جمعیتی و صنعتی در اولویت قرار دارند، گفت:‌ با تهیه این طرح به دنبال انجام اقدامات پیشگیرانه قبل از وقوع بحران با هدف کاهش خسارات احتمالی هستیم.

  پرینت

http://shahrkhan.ir/13504