رئیس شورای شهر اردبیل با اشاره به تغییر نام میدان وحدت به نام آیت‌الله مشگینی گفت: این تغییر نام مصوبه شورای فرهنگ عمومی است و ضرورت دارد میدان وحدت به نام آیت‌الله مشگینی تغییر نام یابد.

علیرضا پوستی

به گزارش شهرخوان، رئیس شورای شهر اردبیل در هفتادونهمین جلسه رسمی شورای شهر اردبیل که با حضور اعضای این شورا  برگزار شد، با تبریک فرارسیدن هفته نیروی انتظامی بر تلاشگران برقراری نظم و امنیت اظهار کرد: ما به عنوان منتخبان مردم در پارلمان محلی و مجموعه شهرداری در خدمت نیروی انتظامی هستیم تا در تامین امنیت و آسایش مردم همراه آنها باشیم.

تغییر نام میدان وحدت به نام آیت‌الله مشگینی

علیرضا پوستی با اشاره به تغییر نام میدان وحدت به نام آیت‌الله مشگینی بیان کرد: این تغییر نام مصوبه شورای فرهنگ عمومی است و ضرورت دارد میدان وحدت به نام آیت‌الله مشگینی تغییر نام یابد.

بخشودگی مبلغ ۴۵۶ میلیون تومان هزینه پروانه ساختمانی در توسعه بنیاد

در این جلسه شورای شهر اردبیل با بخشودگی مبلغ ۴۵۶ میلیون تومان هزینه پروانه ساختمانی در توسعه بنیاد حمایت از کودکان مستمند موافقت کرده و اعضای شورای شهر اردبیل خواستار استفاده کارکنان شهرداری به ازای یک پلاک ثبتی از بخشودگی قسمتی از هزینه‌های پروانه ساختمانی شدند.

هزینه ۴۱ میلیون تومانی خرید لباس ورزشی

در این جلسه همچنین اعضای شورای شهر مصوب کردند تا از محل کمک به تیم‌های پایه شهرداری هزینه ۴۱ میلیون تومانی خرید لباس ورزشی برای تیم شهرداری اردبیل در سال ۹۶ پرداخت و با فروشگاه مورد نظر تسویه شود.

  پرینت

http://shahrkhan.ir/14959