کتاب شهر و فضای شهری توسط جمشید برومند تألیف و در انتشارات افرند به چاپ رسیده است.

کتاب شهر و فضای شهری

کتاب شهر و فضای شهری

نویسنده: دکتر جمشید برومند

تولید کننده : انتشارات افرند

بررسی شهر مسائل و ساختارهای شهری

رشد فزاینده جهانی و به‌ویژه جمعیت شهری در فاصله دهه‌های ۴۰ تا ۸۰ قرن بیستم ساختارهای فضای شهری را متحول ساخت و مشکلات بسیاری برای شهرها پدید آورد.

برای حل این مشکلات، شناخت ساختارهای فضایی شهر ضرورت دارد.

این کتاب کوشیده است ساختارهای فضای شهری را بررسی کند و روابط فضاهای مختلف شهری را به پژوهش بگذارد.متن فوق قسمتی از کتاب شهر و فضای شهری است.

 

  پرینت

http://shahrkhan.ir/15163