کتاب انسان شناسی شهری نوشته‌ی ناصر فکوهی، در زمینه‌ی انسان شناسی و جامعه شناسی است که نشر نی آن را به چاپ رسانده است.

کتاب انسان شناسی شهری

کتاب انسان شناسی شهری

نویسنده: ناصر فکوهی

تولید کننده : انتشارات نی

در بخشی از این کتاب آمده است:

در ساختار کتاب حاضر منطقی مشخص به‌ کار گرفته شده است.

بدین‌ترتیب نخست رویکردی انسان‌شناختی تاریخی در نظر بوده است که در آن منشأ و تحول شهرها از ابتدا تا امروز و چشم‌اندازی به‌ سوی آینده را بررسی کند. سپس تلاش شده است تصویری از نظریه‌های پیشین و کنونی درباره شهر ارائه شود تا چارچوب نظری مشخصی که انسان‌شناسی شهری درون آن به پژوهش میدانی می‌پردازد، معلوم شود.

فصل سوم کتاب را باید مهم‌ترین بخش از نقطه‌نظر انسان‌شناسی به‌حساب آورد؛ زیرا در آن به مجموع مفاهیم اساسی و موضوع‌های انسان‌شناسی شهری پرداخته شده است.

فصل چهارم، درحقیقت مقدمه‌ای برای ورود به عرصه جدید و بسیار گسترده انسان‌شناسی شهری ایران است که امیدواریم بتوانیم در آینده‌ای نه‌چندان دور به‌ صورت تفصیلی آن را باز کنیم و سرانجام آخرین فصل کتاب به تشریح روش‌های خاص انسان‌شناسی به‌ویژه در حوزه شهری یعنی در جوامع پیچیده اختصاص دارد.

  پرینت

http://shahrkhan.ir/15188