شهرداری اردبیل از بابت بدهی ۶ میلیاردی خرید قیر، به شورای شهر پیشنهاد کرد تا ملکی با طی مراحل قانونی به شرکت نفت پاسارگاد واگذار شود.

شورای شهر

شهردار اردبیل از بابت طلب ۶ میلیاردی شرکت نفت پاسارگاد که تولید کننده قیر می باشد، پیشنهاد کرد، یک بلوک از مجتمع شهریار واقع در خیابان اتوبوسرانی که متعلق به شهرداری اردبیل است، با قیمت کارشناسی به این شرکت واگذار شود.

واگذاری بلوک شهریار باید طی مراحل قانونی انجام گیرد

حسین افسانه عضور شورای شهر در این مورد گفت: شهرداری بجای واگذاری این ملک باید از طریق طی مراحل قانونی از جمله انجام مزایده عمومی و درج در روزنامه ها به این کار اقدام کند و اگر شرکت نفت پاسارگاد تمایل داشته باشد می تواند با شرکت در این مناقصه صاحب این ملک شود.

وی افزود: روند واگذاری این ملک اگر مشخص و قانونی بوده و نقصی هم نداشته باشد، مخالفی نخواهد داشت.

روند فرایند مالی ابهام دارد

یعقوب هاشمی هم در این مورد هم گفت: اگر فرآیند امور مالی مشخص می شد ما می توانیم با فروش املاک بصورت قانونی و طی پروسه اداری، بدهی این شرکت را پرداخت کنیم نه اینکه ملک را در اختیار این شرکت قرار دهیم.

اما حمید لطف اللهیان شهردار اردبیل در این مورد گفت: طبق قیمت کارشناس دادگستری ارزش ملک ۹ میلیارد تومان برآورد شده و قرار از بابت مابین التفاوت این ملک و بدهی که قیر از این شرکت دریافت کنیم.

بعد از اظهارات مخالفان و موافقان، این پیشنهاد با تصمیم شورا برای بررسی بیشتر و تکمیل پرونده به کمیسیون مربوطه بازگشت.

  پرینت

http://shahrkhan.ir/16793