سکته ی قلبی یا حمله ی قلبی عبارت از انهدام و مرگ سلولی دائم و غیر قابل برگشت در بخشی از عضله قلب است.

قلب

 

کدام خوراکی برای سکته ی قلبی مفید است؟

 

قلب

 

شهرخوان، سیب و توت فرنگی می‌توانند باعث خون‌رسانی سریع به سلول‌های بافت قلب در هنگام رخ دادن ایست و حملات و سکته قلبی شده و مانع از مرگ این سلول‌ها به دلیل عدم رسیدن اکسیژن به آنها شوند.

برخی از میوه‌ها می‌توانند به زودی به عنوان یک داروی درمانی در مراکز اورژانس و فوریت‌های پزشکی برای مقابله با حملات قلبی مورد استفاده قرار گیرند.

سکته قلبی می‌تواند در هنگام رخ دادن باعث مرگ سریع سلول‌های قلب شود و آسیب جبران‌ناپذیر به این عضو حیاتی بدن وارد کند در یک روش درمانی جدید کارشناسان در نظر دارند با استفاده از مواد شیمیایی موجود

در خوراکی‌هایی مانند سیب خوراکی و توت فرنگی مانع از مرگ سلول‌های قلب شوند.

سیب و توت فرنگی باعث خون رسانی می شود

 

سیب

 

گفتنی است، پزشکان و پژوهشگران دانشگاه کمبریج با مطالعه بر روی مواد شیمیایی موجود در سیب و توت فرنگی دریافته‌اند این مواد می‌تواند باعث خون‌رسانی سریع به سلول‌های بافت قلب در هنگام رخ دادن ایست

و حملات و سکته قلبی شوند و مانع از مرگ این سلول‌ها به دلیل عدم رسیدن اکسیژن به آنها شوند.

محققان دانشگاه کالج لندن در همکاری با دانشمندان کمبریج اثر مفید مواد شیمیایی موجود در سیب و توت فرنگی را بر قلب موش‌های آزمایشگاهی مشاهده کرده‌اند.

  پرینت

http://shahrkhan.ir/16938