۷ سوال  اعضای شورای اسلامی شهر از شهردار مشگین شهر می تواند او را به یک قدمی استیضاح بکشاند.

شهرداری مشگین شهرشورای شهر مشگین شهر با توجه به شائبه های موجود در شهرداری مشگین شهر از رحمت انوری آذر ۷ سوال را مطرح و خواستار پاسخگویی سریعتر در مورد آنان شدند.

این سوالات بدین شرح است

۱. علت هدررفت بودجه در اثر تخریب و دوباره کاری دیوار زندان بدون اینکه توافقی با مسئولین مربوطه صورت گرفته باشد.

۲. علت اجرای غیرفنی و غیراصولی ‌کاور جدول بلوار علامه جعفری (چشم انداز) که باعث از بین رفتن بیت المال شده است.

۳.دلیل تخریب میدان نماز و میدان امام حسین و جداول بلوارها( با وجود بسیاری از معابر بدون جدول) با وضعیت نامناسب مالی شهرداری

۴. دلیل عدم استفاده از قیر یارانه ای ستاد بازآفرینی در محل های مربوطه و استفاده سلیقه ای آن و عدم توسعه متوازن در آسفالت ریزی و محروم ماندن بعضی محلات مثل قره درویش و فازهای فرهنگیان
۵. علت عدم تکمیل پروژه های نیمه تمام سالهای گذشته علیرغم تذکر شفاهی و کتبی شورای شهر که باعث از بین رفتن و مستهلک شدن آنها شده است از جمله سرویسهای بهداشتی، پارک ماز و ..‌.

۶. دلیل عدم کنترل ساخت و ساز غیرمجاز و گسترش آن

۷. علت حمایت غیرقانونی از پیمانکاران و دراختیار گذاشتن نیرو و ماشین آلات شهرداری از جمله فینیشر، لودر و … بدون اخذ مجوز و قرارداد مربوطه.

  پرینت

http://shahrkhan.ir/18163