شهرخوان: نیما شعبان‌نژاد با انتشار این عکس نوشت: از بچگی در خودمان خیره مانده ایم و گنگ و گیج بزرگ شده ایم و همیشه در آرزوی ثبات مانده ایم و به امید حسرت میخوریم …

شهرخوان: نیما شعبان‌نژاد با انتشار این عکس نوشت: از بچگی در خودمان خیره مانده ایم و گنگ و گیج بزرگ شده ایم و همیشه در آرزوی ثبات مانده ایم و به امید حسرت میخوریم ...

نیما شعبان‌نژاد

  پرینت

http://shahrkhan.ir/19124