سگی در شهر Chatham-Kent در سرمای هوا از ۵ بچه گربه در یک پناهگاه نگهداری می کند.

شهرخوان: حکایت سگ ولگردی که در شهر Chatham-Kent در انتاریو در سرمای هفته گذشته پنج بچه گربه را در پناه خود گرفته موجی از عشق و قدردانی در مردم این شهر برانگیخته است.

این سگ که حالا با نام Serenity شناخته می‌شود همراه با بچه گربه‌ها در یک پناهگاه نگهداری می‌شوند.

تعداد زیادی از خانواده‌ها برای نگهداری آنها اعلام آمادگی کرده‌اند.

سگ

  پرینت

http://shahrkhan.ir/19244