شهردار اردبیل تصریح کرد: توسعه شهر بدون توجه به مقوله فرهنگ و هنر امکان پذیر نیست و اگر بخواهیم به توسعه شهر دست یابیم، باید توسعه فرهنگی و هنری را مقدم بر سایر محورها بدانیم.

حمید لطف اللهیان

شهردار اردبیل گفت: توسعه فرهنگی و هنری مقدم بر توسعه عمرانی و خدمات شهری است.

حمید لطف‌اللهیان در بازدید از انجمن سینمای جوانان استان اردبیل با بیان اینکه توسعه شهر فقط با توسعه کالبد شهر اتفاق نمی‌افتد، افزود: توسعه شهر با ارتقای شاخص های فرهنگی و هنری رقم خورده و اگر بخواهیم دقیق اشاره کنیم، توسعه فرهنگی و هنری مقدم بر توسعه عمرانی و خدمات شهری است.

وی یادآور شد: شهرداری و شورای اسلامی شهر اردبیل برگزاری رویدادهای فرهنگی را فرصتی می‌داند برای توسعه اجتماعی شهر که طبیعتا این اقدامات باعث توسعه خدمات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خواهد شد.

شهردار اردبیل از جشنواره فیلم، فیلمنامه و عکس «شورابیل» را به عنوان یک رویداد فرهنگی مهم نام برد و افزود: پروژه‌های سطح شهر با اولویت عناصر با ارزش اتفاق می‌افتد و عناصر با ارزش هر شهر و استانی مشخص است و اردبیل هم با داشتن مواهب طبیعی و تاریخی از موقعیت مناسبی برای رشد صنعت گردشگری برخوردار است.

وی ادامه داد : خوشبختانه شاهد برگزاری جشنواره فیلم و عکس شورابیل به عنوان مهمترین رویداد فرهنگی و هنری در سطح استان هستیم که این رویداد ضمن اینکه سرزندگی شهری و مشارکت نسل جوان و هنرمندان را فراهم می‌کند، منجر به توسعه شهری نیز خواهد شد.

شهردار اردبیل تصریح کرد: توسعه شهر بدون توجه به مقوله فرهنگ و هنر امکان پذیر نیست و اگر بخواهیم به توسعه شهر دست یابیم، باید توسعه فرهنگی و هنری را مقدم بر سایر محورها بدانیم.

لطف‌الهیان ادامه داد: قطعا جشنواره شورابیل فقط به دنبال جذب آثار هنری نیست بلکه به دنبال افزایش مشارکت شهروندان، بخش فرهیخته و نسل جوان در توسعه شهر است و این رویداد فرهنگی این فرصت را برای نسل جوان فراهم می‌کند که در توسعه شهر مشارکت بیشتری را از خود به نمایش گذارند.

  پرینت

http://shahrkhan.ir/20268