محموله BMW مدل ۲۰۲۰ در جاده‌های ایران، در حالی که ثبت سفارش خودروهای خارجی ممنوع است!

BMW مدل ۲۰۲۰

  پرینت

http://shahrkhan.ir/20304