واژگونی یک تاکسی در محور نیشابور – مشهد ۴ مصدوم بر جا گذاشت.

تاکسی

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی نیشابور گفت: در پی حادثه واژگونی خودرو تاکسی در محور نیشابور_مشهد با ۴ مصدوم واژگونی خودرو تاکسی در کیلومتر۱۶ محور نیشابور – مشهد در محدوده شهر خرو ۴نفر مصدوم شدند.

  پرینت

http://shahrkhan.ir/20306