مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اردبیل گفت: تلاش می کنیم طرح های شهری را با پیوست فرهنگی اجرا کنیم.

مجتبی لاله افزود: شهرداری اردبیل در راستای خروج از نهاد خدماتی صرف به نهادی فرهنگی – خدماتی برنامه ریزی های متعددی انجام داده و در این راستا برنامه های فرهنگی مختلفی را اجرا کرده است.

وی بیان کرد: احداث فرهنگسرای آل عبا، فرهنگسرای بانوان ، زمین های محلی ورزشی کوچک و زودبازده و آمفی تئاتر باز در نقاط مختلف شهری از جمله اقدامات فرهنگی شهرداری است.

وی گفت: شعار شهرداری در حال حاضر این است که در جریان اجرای هر طرح عمرانی ، طرح فرهنگی نیز در کنار آن اجرا شود.

لاله افزود: توجه به بخش فرهنگ در هر زمان لازمه توسعه بوده و مطبوعات هم که یکی از مهم ترین ارکان توسعه فرهنگی جوامع به شمار می آیند در زمره آن قرار گرفته است.

مدیر ارتباطات شهرداری اردبیل با بیان اینکه حمایت از مطبوعات حمایت از توسعه همه جانبه شهری می باشد ، گفت: با حمایت از مطبوعات باید استقلال این رکن توسعه را حفظ کنیم تا شاهد موفقیت در زمینه آبادانی و پیشرفت باشیم.

وی انتقاد سازنده را یکی از مهم ترین اهداف رسانه ها و مطبوعات برشمرد و گفت: اگر نقد و انتقاد نباشد توسعه اتفاق نمی افتد و این رسانه ها هستند که با عمل به وظیفه خطیر خود در زمینه انتقاد موجب رشد و ترقی جوامع هستند.

 

  پرینت

http://shahrkhan.ir/2076