حمید رسایی؛ نماینده اصولگرای مجلس نهم از تحریم صداوسیما توسط برخی هنرمندان و مجریان تلویزیونی به شدت انتقاد کرد.

حمید رسایی در توئیتر خود نوشت:

حمید رسایی نماینده

 

 

  پرینت

http://shahrkhan.ir/22413