بارش باران و برف در چند روز گذشته در بسیاری از کشورها سیلاب ایجاد کرد.

فرودگاه دبی

  پرینت

http://shahrkhan.ir/22423