باشگاه خبرنگاران جوان تصاویری منتشر کرده است از حیاط ساختمان سفارت پیشین آمریکا در تهران که در آن تابوت‌ها و قبرهای نمادین از سربازان آمریکایی را دفن کرده اند.

سربازان آمریکایی

سربازان آمریکایی

  پرینت

http://shahrkhan.ir/22431