مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اردبیل گفت: ۴۹ طرح شاخص برنامه ای و عملیاتی تدوین شده که انتظار می‌رود شهرداری‌ها برنامه‌های کاری خود را در این راستا برنامه‌ریزی و اجرا کنند.

مسعود امامی‌یگانه اظهار داشت: در حال حاضر ۴۹ طرح شاخص برنامه ای و عملیاتی تدوین شده که انتظار می‌رود شهرداری‌ها برنامه‌های کاری خود را در این راستا برنامه‌ریزی و اجرا کنند.

امامی یگانه بیان کرد: افزایش سرانه فضای سبز، ساماندهی تنظیف شهری ، فرهنگ سازی برای تفکیک زباله از مبدا ، ساماندهی ورودی و خروجی شهرها و توسعه سیما ، منظر و مبلمان شهری ، مدیریت مشاغل مزاحم ، جلوگیری از ایجاد سد معبر و مناسب سازی محیط شهری از جمله شاخص های پیش بینی شده برای شهرداریها در بخش خدمات شهری است.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اردبیل گفت: در اجرای پروژه‌های عمرانی نیز رعایت اصول فنی در ساخت و سازها، استفاده از پیمانکاران ذیصلاح، نگهداری مناسب معابر شهری، جلوگیری از ساخت و سازهای غیراصولی و غیر مجاز و اجرای احکام صادره ماده ۱۰۰ باید در برنامه‌های شهرداری‌ها بطور مستمر پیگیری شود.

وی با بیان اینکه شهرداریها باید برای ایجاد درآمد پایدار برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت تعریف کنند گفت: کمیسیون‌های سرمایه‌گذاری با هدف جذب سرمایه‌گذار و اعمال سیاست‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاران باید به طور مرتب تشکیل شود.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اردبیل گفت: صرف اتکای شهرداریها به اعتبارات کمکی دولت پذیرفتنی نیست و باید با توجه به ظرفیت های اختصاصی هر شهر شوراهای اسلامی شهر و شهرداری ها نسبت به ایجاد در آمد تلاش کنند.

امامی یگانه افزود: شوراهای اسلامی شهر با توجه به تاثیرگذاری در بین آحاد مختلف مردم شهرداریها را در اجرای برنامه های توسعه شهری یاری کنند.

  پرینت

http://shahrkhan.ir/2269