یک زن روس که با نوزاد خود روی یخ سرسره بازی می کرد، در شبکه‌های اجتماعی مورد مواخذه قرار گرفت.

  پرینت

http://shahrkhan.ir/22910