امامی یگانه از شروع عملیات آب های موزیکال در شورابیل و احداث هتل پنج ستاره در شهر اردبیل خبر داد.

مسعود امامی یگانه

امامی یگانه فرماندار اردبیل:

* انتقال پادگان اردبیل در سال آینده نهایی خواهد شد.

* انتقال پادگان یکی از دغدغه های اساسی مردم شهرستان اردبیل می باشد.

* با انتقال پادگان ، شاهد اجرای یک پروژه مناسب شهری و گردشگری در سطح شهرستان خواهیم بود.

* بحث انتقال باغ شریعت به طور جد پیگیری شده و در مرحله نهایی و جا به جایی می باشد.

* عملیات آب‌های موزیکال در مجموعه شورابیل و احداث هتل پنج ستاره در اردبیل آغاز گردیده است.

  پرینت

http://shahrkhan.ir/23619