سخنگوی بخش فضایی وزارت دفاع اعلام کرد که چهارمین پرتاب موشک برای قراردادن یک ماهواره مخابراتی ظفر با موفقیت انجام نشد.

سخنگوی بخش فضایی وزارت دفاع اعلام کرد که چهارمین پرتاب موشک برای قراردادن یک ماهواره مخابراتی با موفقیت انجام نشد.

احمد حسینی سخنگوی بخش فضایی وزارت دفاع اعلام کرد که «بهینه‌سازی‌های لازم جهت پرتاب آتی انجام خواهد شد». آقای حسینی گفت که این ماهواره ۹ دقیقه پرواز کرده است.

به گفته وی، «در ماموریت پرتاب ماهواره ظفر توسط ماهواره‌بر سیمرغ همه فرآیند‌های پرتاب فضایی از قبیل مونتاژ مراحل ماهواره‌بر و ماهواره، تست‌های پیش پرتاب، تزریق سوخت و پیش فشار گذاری، به طور کامل به انجام رسید».

وی اضافه کرد: « فرآیند پرتاب و استارت موتور‌های مرحله ۱ ماهواره‌بر و جدایی مراحل و استارت موتور مرحله ۲ به درستی انجام شد و در انتهای مسیر، ماهواره‌بر به سرعتِ مورد نیاز جهت تزریق ماهواره در مدار مورد نظر نرسید».

  پرینت

http://shahrkhan.ir/23799