یک مدل از خودرو آئودی A۳ که در کشورهای اروپایی به جوان پسند معروف شده در ایران دیده شده است.

خودرو

شهرخوان: یک نمونه از سال ۲۰۱۸ این خودرو که قیمت آن نزدیک ۴ میلیارد تومان است در کشورمان تردد می کند.

 

  پرینت

http://shahrkhan.ir/23824