سخنگوی شورای شهر مشگین شهر از فروش زمین شهرداری به ارزش تقریبی ۵ میلیارد تومان برای پرداخت حقوق کارکنان شهرداری خبر داد.

شهرداری مشگین شهر

تکذیب بیانیه عضو شورای شهر در خصوص مسکوت ماندن لوایح

سخنگوی شورای شهر مشگین‌شهر مطالب بیانیه یکی از اعضا را در خصوص مسکوت ماندن لوایح تکذیب نموده و گفت صددرصد لوایحی که در آن نواقصی وجود نداشته باشد قرائت گردیده و تصمیمات لازم در صحن شورا اتخاذ گردیده است.

فروش زمین شهرداری واقع در میدان دادگستری به ارزش تقریبی ۵ میلیارد تومان برای پرداخت حقوق کارکنان شهرداری

سخنگوی شورا همچنین دلیل صدور مجوز فروش زمین پنج‌میلیارد تومانی را، وضعیت نامناسب مالی شهرداری و در راستای حمایت از شهردار برای پرداخت حقوق و مزایا و عیدی کارکنان شهرداری بیان نموده و گفت وضعیت معیشتی پرسنل شهرداری از دغدغه‌های مهم اعضای شورا است.

  پرینت

http://shahrkhan.ir/23849