مرد معتاد پس از قتل همسرش جسد او را در کمد پنهان کرده بود که به دام پلیس افتاد در صحنه قتل مشاهده شد این زن با تنگ قلیان جان سپرده است.

قتل

شهرخوان: به رفیقش گفته بود که می خواهد یک کمد جابه جا کند ولی تنهاست. کمد سنگین را دونفری به حاشیه خیابان رسانده بودند.

مرد جوان از یک راننده وانت خواست که او و کمد را به نقطه ای نامعلوم ببرد. ماجرا طبق نقشه پیش می رفت، اما راننده وانت به اظهارات صاحب بار، نشانی نامشخص و البته سنگینی کمد مشکوک شده و موضوع را به گشت فعال بسیج منطقه اعلام کرده و این گونه ماجرای «‌قتل همسر با تنگ قلیان» افشا شد.

کشف جسد

تا رسیدن عقربه ها به حدود ساعت۲۳ جمعه، گشت های بسیج و مأموران کلانتری همراه با اهالی، خود را به محل کشف جسد در رسالت۱۱۷رسانده بودند. همه در انتظار تیم جنایی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد بودند.

قاضی علی اکبر احمدی نژاد، بازپرس ویژه دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، همراه با کارآگاهان پلیس آگاهی، ساعت۲۳ از ماجرا مطلع شده بودند و حدود ۱۵دقیقه بعد به محل وقوع جنایت در منطقه مهرگان آمدند.

با حضور تیم جنایی، هیاهویی که به سختی از سوی مأموران آرام یافته بود، دوباره به غلیان افتاد.

سردی هوا و بادهای شدید جمعه شب هم حریف شهروندان کنجکاو نشده بود. شهروندانی که خیس شدن زیر برف را به خانه رفتن و گرما ترجیح داده بودند.

بررسی جسد از سوی قاضی احمدی نژاد نشان داد که این پیکر متعلق به زنی حدود ۳۵ساله است؛ هرچند که گذر روزگار او را پیرتر نشان می داد.

زن جوان لباس خانه به تن داشت و همین ثابت می کرد که جنایت در جایی دیگر و البته گرم تر اتفاق افتاده است.

مأموران کلانتری آنچه را که تا آن لحظه کشف کرده بودند، در اختیار مقام قضایی گذاشتند و اعلام کردند: «مردی می خواسته با همکاری دوستش کمدی را جابه جا کنند.

مشکوک شدن راننده

یک پیکان وانت کرایه کرده اند، اما راننده به آن ها مشکوک شده و موضوع را به گشت بسیج اعلام کرده است. با حضور بسیجیان در محل و بررسی محتویات کمد، جسد کشف شده است.»

مأموران هم زمان با دستور مقام قضایی صاحب بار و رفیقش را دستگیر کردند و منتظر دستور بعدی بودند. در بازجویی از دوست متهم ، این مرد جوان اعلام کرد که اصلا از موضوع خبر نداشته و رفیقش (صاحب بار) از او خواسته تا برای انتقال یک کمد به کمکش برود. بعد از آن و هنگام گذاشتن کمد درون وانت، گشت بسیج سر رسیده و جسد همسر دوستش کشف شد.
مشت محکم به تقاضای نان

اظهارات دوست متهم اصلی پرونده زمانی تأیید و بی گناهی او اثبات شد که متهم اصلی نیز بدون اطلاع از صحبت های رفیقش، همان ماجرا را تعریف کرد و اظهارات دوستش را تأیید کرد.

مرد جوان که اعتیاد شدیدی به موادمخدر داشت، در همان پرسش های اولیه به قتل همسرش در منزل اعتراف کرد. محل جنایت خانه ای در همان نزدیکی بود که به دستور قاضی احمدی نژاد، متهم به قتل برای نشان دادن آنچه رخ داده بود، به محل وقوع جرم منتقل شد.

محل جنایت یک خانه کوچک و آشفته ای بود که حداقل های زندگی را هم نداشت. اطلاعاتی که از اهالی محل کسب شده بود، نشان می داد که زن جوان برای امرار معاش و زنده ماندن مرتب از دیگران کمک می گرفته است. همین شکایت های پی درپی اعصاب مرد جوان را به هم ریخته و او در نهایت به کشتن همسرش اقدام کرده است.

دستبند قانون دستان متهم را به هم چسبانده بود. او خموش از آنچه کرده، به محل ارتکاب جرم بازگردانده شد، درحالی که نقشه اش نیمه تمام مانده بود و گمان نمی کرد به این زودی دستگیر شود.

متهم در اظهاراتی صریح جرمش را پذیرفت و اعلام کرد که از سال ها قبل با همسرش مشکل داشته است.

او بیکار بوده و همسرش برای خرج زندگی از دیگران کمک می گرفته است. نزاع های گاه و بیگاهشان را همسایه ها هم تأیید می کنند، اما نزاع همیشگی شان از یک دعوای ساده زن و شوهری فراتر رفته بود و درست در شب و روزی که به نام زنان این سرزمین نام گذاری شده، به اوج خود رسیده است.

مرد خمار و عصبانی کنترل خود را از دست داده و در یک لحظه عصبانیت تنگ سنگین قلیان را برداشته و حواله سر همسرش کرده است؛ ضربه ای که تمام ضربات مهلک زندگی را از ذهن همسرش پاک، و او را آماده یک زندگی ابدی کرده است.

پس از بازسازی صحنه جنایت، خستگی متهم از این نوع زندگی و همسرش، به عنوان انگیزه جنایت در پرونده ثبت شد.

سپس جسد مقتول برای بررسی دقیق علت مرگ به پزشکی قانونی منتقل شد. متهم نیز برای روشن شدن تمام زوایای پنهان این پرونده جنایی و همچنین انجام مراحل تحقیقاتی در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان رضوی قرار گرفت

  پرینت

http://shahrkhan.ir/23903