پلیس بیرمنگام جسد مردی ۴۸ ساله را در یک کانال آب پیدا کرد.

قتل

شهرخوان: گزارش پلیس حاکی از آن است که پس از گزارش مفقودی مردی ۴۸ ساله که آخرین بار بدون لباس از خانه اش خارج شد پلیس تحقیقات خود را آغاز کرد و پس از یک هفته تعقیب و گریز جسد سلاخی شده او را در کانال آب پیدا کرد .

معاینات پزشکی قانونی نشان می دهد که مقتول قبل از قتل مورد تجاوز قرارگرفته و بعد با ضربات پی در پی چاقو به قتل رسیده است.

در حال حاضر پلیس دایره جنایی تحقیقات خود را برای شناسایی عامل یا عاملان این قتل آغاز کرده است.

  پرینت

http://shahrkhan.ir/23923