شنیده‌ها حاکی است همزمان با تائید شیوع ویروس کرونا در قم و برخی شهر‌های کشور و فوت چند تن از شهروندان برخی مراکز آزمایشگاهی اقدام به اخذ هزینه‌های هنگفت از مردم برای انجام آزمایش کرونا کرده‌اند.

ویروس
شهرخوان: شنیده‌ها حاکی است همزمان با تائید شیوع ویروس کرونا در قم و برخی شهر‌های کشور و فوت چند تن از شهروندان برخی مراکز آزمایشگاهی اقدام به اخذ هزینه‌های هنگفت از مردم برای انجام آزمایش کرونا کرده‌اند.

طبق اخبار منتشر شده در قم و چند شهرستان‌، برخی آزمایشگاه‌ها با دریافت مبالغ بالای یک میلیون تومان در حال گرفتن آزمایش کرونا از مردم هستند، در حالی که تنها چند آزمایشگاه در کل کشور امکان این تست را دارند!

برترین ها

  پرینت

http://shahrkhan.ir/23967