دختری ۱۱ ساله در ایالت میسوری فرزند برادرش را به دنیا آورد!

آزار و اذیت جنسی

شهرخوان: رسانه میرور پس از انتشار این خبر عنوان کرد که دختر ۱۱ ساله پس از دهها بار همخوابی اجباری با برادرش باردار شد و در وان حمام پنهانی زایمان کرد که خانواده او پس از زایمان دختر ۱۱ساله و کشف نوزاد مرده با بند ناف در وان حمام متوجه ماجرا شده و با شکایت به اداره پلیس متوجه شدند که پسر ۱۷ ساله خواهرش را مورد تجاوز قرار داده و موجب بارداری او شده است.

پسر ۱۷ ساله در جریان دستگیری و اعتراف به تجاوز گفت که بارها با خواهرش رابطه جنسی داشته اما نمی دانست که نوزاد متعلق به او است و اکنون به شدت پشیمان است.

در حال حاضر متهم در زندان است تا به زودی مجازاتی برایش در نظر گرفته شود

  پرینت
  • منبع خبر : تلنگر

http://shahrkhan.ir/24220