مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اردبیل گفت: در راستای تقویت و بهسازی فرهنگسراها و باهدف توسعه فرهنگی، برنامه های متعددی توسط این سازمان برنامه ریزی شده و اجرا خواهد شد.

شهرداری اردبیل
وی افزایش سطح کارایی فرهنگسراها را لازمه توسعه فرهنگی شهر دانست و بیان کرد: سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اردبیل فعالیت خود را در راستای رویکرد اصلی شهرداری اردبیل که توسعه فرهنگی عمرانی است؛انجام میدهد تا با ارایه مشاوره های بهداشتی، فردی، تغذیه، روانشناسی، برگزاری کارگاههای متنوع آموزشی و هنری، مهارت آموزی و پر کردن اوقات فراغت  مسابقات فرهنگی و هنری، آموزش های شهروندی برنامه های فرهنگی هنری و کاهش آسیب های اجتماعی بتواند اهداف شهرداری اردبیل را تحقق بخشد.
همچنین طی مراسمی خانم سمیه عبدالهی بعنوان مدیر فرهنگسرای سوم خرداد و آقای احمد محمدی نیز بعنوان مدیر فرهنگسرای انقلاب و خانم الهام کرامتی نیز بعنوان رئیس اداره سلامت سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اردبیل معرفی شدند.

  پرینت

http://shahrkhan.ir/26519