معاون سازمان اداری و استخدامی کشور از تعطیلی آشپزخانه و آبدارخانه ادارات برای مقابله با کرونا خبر داد.

معاون سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: به منظور ارتقای سطح بهداشتی محل کار کارمندان، تمامی سازمان ها موظف هستند تا فعالیت آشپزخانه ها و آبدارخانه ها را تعطیل کنند و از پذیرایی در اتاق ها و جلسات خودداری کنند.

  پرینت

http://shahrkhan.ir/27379