با نظارت ستاد مبارزه با کرونا کمیسیون بررسی آزمایش کرونا در فوتبال تشکیل شد.

استادیوم فوتبال

ستاد مبارزه با کرونا در ورزش با تشکیل کمیسیونی صحت و سقم و کیفیت آزمایش‌های انجام شده توسط تیم‌های لیگ برتری را بررسی می‌کند.

 

  پرینت

http://shahrkhan.ir/27447