فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران از ممنوع شدن نشستن روبروی هم در رستوران ها خبر داد.

رستوران

علیرضا زالى فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران، حضور شهروندان در رستوران ها را منوط به رعایت شروط بهداشتی دانست.

افراد مانند گذشته نباید رو به روی هم بنشینند بلکه باید به صورت ضربدری یا متقابل به رأس نسبت به هم قرار بگیرند.

همچنین تعداد اندکی از افراد باید در رستوران حضور داشته باشند و استفاده از رستوران به حداقل ظرفیت ممکن رسانده شود.

در صورت امکان برای مصرف نمک، سماق و مواردی از این دست باید از ظروف یکبار مصرف استفاده شود و از وسایلی مانند قاشق و چنگال به صورت بسته بندی و ترجیحاً یکبار مصرف استفاده شود.

زمان حضور افراد در رستوران کاهش یابد تا احتمال انتقال بیماری کمتر شود.

رستوران‌هایی که سقف کوتاه دارند و امکان تهویه مناسب در آنها فراهم نیست طبیعتاً پرمخاطره‌تر هستند.

  پرینت

http://shahrkhan.ir/27469