مدیرکل تامین اجتماعی استان اردبیل با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی و غیر دولتی است و از محل  بودجه عمومی دولت هیچگونه دریافتی ندارد،گفت: تنها منبع درآمـــدی این سازمان منابع حاصل از درآمدهای بیمه ای است.

بیمه تامین اجتماعی

سعید بشرخواه با تشریح خدمات سازمان تامین اجتماعی در زمینه ارائه خدمات و تعهدات کوتاه و بلند مدت به بیمه شدگان بر اهمیت و نقش وصول به موقع مطالبات در ارائه هر چه بهتر این خدمات تاکید کرد.

وی با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی و غیر دولتی است و از محل  بودجه عمومی دولت هیچگونه دریافتی ندارد،گفت: تنها منبع درآمـــدی این سازمان منابع حاصل از درآمدهای بیمه ای است.

بشرخواه افزود: زمانی که شرکای اجتماعی سازمان اعم از کارفرمایان و بیمه شدگان به موقع حق بیمه های خود را پرداخت می کنند سازمان تامین اجتماعی جهت ارتقای خدمات و تعهدات برنامه ریزی می کند.

سجاد انوشیروانی، مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل ضمن تقدیر و تشکر از سازمان تامین اجتماعی به لحاظ ایجاد امنیت اجتماعی و اقتصادی شهروندان و ارائه خدمات منحصر به فرد این سازمان اظهار کرد: نهایت تلاش مجموعه را برای پرداخت مطالبات سازمان در اسرع وقت انجام می دهیم.

  پرینت

http://shahrkhan.ir/27505