معاون خصوصی‌سازی گفت: دعوت‌نامه‌ و کارت سهام عدالت تعاونی‌ها اعتبار ندارد.

شهرخوان: معاون خصوصی‌سازی با اشاره به مغایرت ۱.۸ میلیون نفر سهامدار عدالت با سامانه سازمان خصوصی گفت:

ملاک عمل، اطلاعات سازمان خصوصی‌سازی است و دعوت‌نامه‌ها و کارت پرس شده سهام عدالت تعاونی‌ها اعتبار ندارد.

  پرینت

http://shahrkhan.ir/27582