گزارش های مردمی از مفت‌خری سهام عدالت توسط برخی بانک‌ها فقط با ۴۵۰ هزار تومان حکایت دارد.

پیشخوان بانک

شهرخوان: در حالی که اکثر کارشناسان و مسئولان بورس تاکید دارند سهام عدالت ارزنده است و نباید در فروش آن عجله کرد، برخی مردم که برای فروش ۳۰ درصد سهام عدالت خود مراجعه کرده‌اند، بانک‌ها گفته‌اند ارزش فروش سهام عدالت آنها فقط ۴۵۰ هزار تومان است!

 

  پرینت

http://shahrkhan.ir/27584