عضو شورای شهر اردبیل در بازدید طرحهای عمرانی شورابیل گفت: شورابیل به عنوان شناسنامه شهر اردبیل است و با توجه به ظرفیت بالای این منطقه تفریحی و توریستی در جذب گردشگر می‌توان پروژه های متعددی را اجرا کرد.

 

اعضای شورا شهر اردبیل به همراه شهردار و برخی از معاونان و مدیران شهری از پروژه های در حال اجرای شورابیل بازدید کرده در جریان آخرین وضعیت اجرایی پروژه ها قرار گرفتند.

زهرا قدیمی عضو شورای شهر اردبیل در بازدید طرحهای عمرانی شورابیل گفت: شورابیل به عنوان شناسنامه شهر اردبیل است و با توجه به ظرفیت بالای این منطقه تفریحی و توریستی در جذب گردشگر می‌توان پروژه های متعددی را اجرا کرد.

وی همچنین گفت: روند اجرای پروژه ها در شورابیل از سرعت خوب و کافی برخوردار است و توسعه شورابیل به همت و تلاش مجموعه شهرداری اردبیل همچنان ادامه دارد.

همچنین در ادامه بازدید اعضای شورای شهر در بازدید از زیپ لاین شورابیل و نحوه کارکرد آن به مقام شامخ شهدای گمنام ادای احترام کرده و فاتحه ای قرائت کردند.