مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اردبیل بدون هماهنگی قبلی از دو ایستگاه آتش نشانی بازدید کرد . محمود رضا یعقوبی ، در این بازدید ضمن قدردانی از فعالیت ها و تلاش های شبانه روزی آتش نشانان یادآور شد : این بازدیدها با هدف ارزیابی و عملکرد نیروهای عملیاتی ، تجهیزات و خودروهای آتش نشانی مستقر […]

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اردبیل بدون هماهنگی قبلی از دو ایستگاه آتش نشانی بازدید کرد .

محمود رضا یعقوبی ، در این بازدید ضمن قدردانی از فعالیت ها و تلاش های شبانه روزی آتش نشانان یادآور شد : این بازدیدها با هدف ارزیابی و عملکرد نیروهای عملیاتی ، تجهیزات و خودروهای آتش نشانی مستقر در ایستگاه ها و همچنین جهت افزایش توان عملیاتی نیروهای و نقش ویژه آتش نشانان در القای آرامش و ایمنی در سطح شهر ، بسیار حائز اهمیت است .

  پرینت

http://shahrkhan.ir/280