شهردار اردبیل در جلسه رسمی شورای شهربه این که هویت تاریخی و شهری اردبیل در نامگذاری‌ها بسیار مهم است گفت: سعی می‌شود تا بهترین اسامی و با اولویت احیای نام‌های قدیمی معابر، کوچه‌ها و خیابان‌ها مورد توجه قرار گیرد.

 

شهردار اردبیل گفت: با هدف حفظ هویت تاریخی و فرهنگی شهر کوچه ها و میادین قدیمی شهر با عناوین مردمی رایج نامگذاری می شود.

نام های قدیمی اردبیل به خیابان ها برمی گردد

حمید لطف اللهیان در جلسه رسمی شورای شهر اردبیل تصریح کرد: با تصمیم شورای نامگذاری شهرداری و تصویب در جلسه شورای شهر اردبیل نام کوچه فانتازیا و تازه میدان به همین عناوین مردمی رایج و مصطلح قدیمی تصویب و رسما جایگزین اسامی فعلی خواهد شد.

وی با اشاره به این که هویت تاریخی و شهری اردبیل در نامگذاری‌ها بسیار مهم است، گفت: استفاده از اسامی قدیمی را برای نامگذاری معابر و خیابان‌ها لازم وضروری است.

یک میدان درشأن  امام حسین(ع) در اردبیل نامگذاری خواهد شد

شهردار اردبیل به مصوبات شورای نامگذاری نیز اشاره کرد و گفت: این شورا هشت عضو دارد و مراجعات مکرری به تک تک اعضای این شورا می‌شود که براساس تصمیم شورای نامگذاری سعی می‌شود تا بهترین اسامی و با اولویت احیای نام‌های قدیمی معابر، کوچه‌ها و خیابان‌ها مورد توجه قرار گیرد.

لطف اللهیان در مورد تغییر نام میدان امام حسین به نام قدیمی خود بیان کرد: از آن جهت که از قدیم‌الایام این میدان به تازه میدان مشهور بوده سعی کردیم تا همین نامگذاری در این منطقه انجام شود و در آینده یک میدان مناسب به نام میدان امام حسین(ع) در اردبیل نامگذاری خواهد شد.

 

 

 

 

  پرینت

http://shahrkhan.ir/2938