به مناسبت ششمین‌ سالفراق دکتر احمد نایبی چهره ماندگار اردبیل، دکتر احمد نایبی شهرداری که هرگز فراموش نمی شود.

 

نویسنده یادداشت

شهری گسترده و قدیمی چون اردبیل برای تغییر چهره و دگرگونی احتیاج به تغییر اساسی و کوشش مستمر داشت تا بتوان آن را به گونه ای یک شهر آباد و به سبک امروزی درآورد باین منظوم لازم بود با برنامه ای عمیق و اقدامی وسیع گام برداشت و در حقیقت دست به ریسکی زد

در دوره تصدی دکتر نایبی در بهداری اردبیل چندین ساختمان بیمارستان و درمانگاه ساخته شد و بر وسعت پرسنل آن افزوده گردید و تجهیزات پزشکی این سازمان صورت کمال یافت. دکتر نایبی در یک محیط محدود و با امکانات کم مالی و محدودیت اداری جهش کرد و از محدودیتها گذشت

سال های سال است که مردم اردبیل از خدمات فردی به نیکی یاد کرده و او را هیچ گاه از یاد نمی برند، دکتر احمد نایبی شهردار سالهای ۱۳۴۷-۱۳۵۰ اردبیل که با تغییرات گسترده و اجرای طرح جامع اردبیل به پدر اردبیل نوین و اردبیل جدید شهرت یافته است بطوری که عملکرد انقلابی وی باعث شد نه تنها وی مورد تحسین مردم اردبیل باشد بلکه در کشور نیز معروف شود

دکتر نایبی خود در زمان بارش برف در زمستانهای سخت اردبیل، با پوشیدن چکمه و پالتو جلوی لودر راه می افتاد و در برف روبی خیابانها نظارت می کرد و این خصلت ها بود که دکتر نایبی را در دل های مردم اردبیل جاودان کرد

بدون شک نام دکتر احمد نایبی از معدود نام هایی است که هیچ گاه در غبار گذر دوران کهنه نشد، حتی امروز بعد از گذشت بیش از ۵۰ سال از دوران شهرداری دکتر نایبی، این نام در زبان پدران و مادران اردبیل زمزمه می شود و خاطره ای میشود برای کودکانی که نمی دانند او کیست و چرا این نام در رهرو زمان هرچه پیشتر می روی درخشنده تر می شود. و حتی نام خیابان دکتر نایبی هنوز هم توسط مردم شهر اردبیل گفته میشود.

زنده یاد دکتر احمد نایبی بدون منت و با نیت الهی به مردم خدمت می کرد. مرحوم دکتر نایبی در سال ۱۳۰۵ در محله باغمیشه اردبیل به دنیا آمد و پس از سالها خدمت به مردم ایران زمین، سرانجام روز هشتم تیرماه سال ۱۳۹۳ در تهران به دیار حق شتافت

‌‎روحشان شاد، یادشان گرامی

محمدطاها اصغری- نویسنده کتاب خاطرات و خدمات دکتر احمد نایبی

  پرینت

http://shahrkhan.ir/29452