شهردار اردبیل با بیان اینکه از ابتدای سال تا کنون با ۹۷ مورد پرونده ساخت و ساز غیرمجاز و فاقد پروانه ساختمانی در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری اردبیل پیشگیری شده است گفت: این پیشگیری با هماهنگی شورای اسلامی شهر صورت گرفته تا امروزه شاهد کاهش تخلفات در شهر باشیم.

 

شهردار اردبیل از تشکیل ۹۷ مورد پرونده ساخت و ساز غیرمجاز و فاقد پروانه ساختمانی در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری اردبیل که در راستای توسعه افقی و در داخل محدوده شهر اتفاق افتاده است خبر داد.

به گزارش شهرخوان، حمید لطف‌ اللهیان در سومین جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی استان از تشکیل ۹۷ مورد پرونده ساخت و ساز غیرمجاز و فاقد پروانه ساختمانی در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری اردبیل که در راستای توسعه افقی و در داخل محدوده شهر اتفاق افتاده است خبر داد و اظهار کرد: ۶ مورد از پرونده‌های ساخت و ساز غیرمجاز در خارج از محدوده شهری بود.

وی افزود: برای ۶۹ نفر از مالکانی که اقدام به ساخت و ساز غیرمجاز در داخل و خارج از محدوده قانونی شهر کرده بودند پرونده ماده ۱۰۰ تشکیل شده است.

پیشگیری از ساخت وساز غیرمجاز از رویکردهای اساسی شهرداری است

شهردار اردبیل با اشاره به اقدامات پیشگیرانه، ساخت و ساز غیرمجاز درخارج از محدوده شهر را ۱۱۴ مورد اعلام کرد و ادامه داد: در داخل محدوده شهری نیز ۱۷۶۷ مورد اقدامات پیشگیرانه داشته‌ایم که منجر به تشکیل پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ نشده و این یکی از رویکردهای اساسی شهرداری اردبیل در حوزه پیشگیری است.

لطف‌ اللهیان مجموع اقدامات پیشگیرانه را در سال ۹۷ یک هزار ۹۰۰ مورد اعلام کرد و گفت: اقدامات پیشگیرانه با هماهنگی شورای اسلامی شهر صورت گرفته و این توفیق را داشته که امروز شاهد کاهش تخلفات باشیم.

وی در خصوص مساحت اراضی مورد تعرض در داخل و خارج از محدوده شهری از ابتدای سال ۹۷ تا کنون بیان کرد: در داخل محدوده شهری ۸ هزار و ۹۰۸ متر مربع و در خارج از محدوده شهری نیز ۸۱۸ مترمربع اراضی ملی مورد تعرض قرار گرفته است که در این خصوص نسبت به سال‌های گذشته کاهش ۴۰ درصدی داشته‌ایم.

 تغییرات اساسی در فرایند اجرای کمیسیون ماده ۱۰۰اجرا می شود

شهردار اردبیل با بیان اینکه از ابتدای سال تا کنون ۹۲ مورد حکم در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری صادر شده است افزود: ۳۵ مورد از احکام صادره اجرا و یک هزار و یازده متر مربع از اراضی ملی در مناطق پنجگانه شهرداری اردبیل اعاده شده که از کل ۹۲ حکم صادر شده ۲۸ مورد شامل قلع و قمع است.

شهردار اردبیل از ایجاد تغییرات اساسی در فرایند اجرای کمیسیون ماده ۱۰۰ و نیز پیشگیری از بروز تخلفات در این حوزه خبر داد و گفت: فرایند کمیسیون ماده صد طبق فلوچارت طراحی شده در مناطق پنجگانه شهرداری اردبیل اجرا می‌شود و احکام کاملا به‌روز است.