سرپرست اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان مشکین شهر بیان کرد:تعریف مسیرهای گردشگری باهدف توانمندسازی روستاها انجام می شود.

 

به گزارش شهرخوان، ایمانعلی ایمانی با بیان اینکه تعریف مسیرهای گردشگری با هدف توانمندسازی روستاها انجام می شود، افزود: در این تعریف به جاذبه‌های تاریخی و طبیعی مناطق توجه شده و در راستای رونق قابلیت‌های هر منطقه مسیرهای گردشگری تعریف شده است.

سرپرست میراث فرهنگی مشکین شهر ادامه داد: اولین مسیر قصابه به خراوان، بلوس تا اندزق است که به آب‌های گرم منتهی می شود.

ایمانی اضافه کرد: مسیر دوم از حیق، احمد بیگلو، قاراباغلار، صاحبدیوان، جبدرق و نصرآباد به مشکین شهر منتهی می شود.

وی تاکید کرد: مسیر سوم از روستای انار، قوزلو، قلعه دیو به سه راهی فخر آبادختم می شود و مسیر چهارم از روستای بارزیل تا قشلاق تنگ و از آنجا به روستای یوسف خانکندی و قلعه قهقهه منتهی می شود.

سرپرست اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان مشکین شهر تاکید کرد: با اندک تغییراتی در مسیر و بهسازی راه های ارتباطی می توان در رونق کل شهرستان به صورت موثر عمل کرد.

  پرینت

http://shahrkhan.ir/3018